top of page

"Plassendale" ~ laaggelegen drassige plaats

De plaats is altijd een kruispunt geweest tussen de Geul van Oostende (uiteindelijk een deel geworden van het kanaal Brugge-Oostende) en de Ieperleet (één deel ervan omgevormd tot het kanaal Plassendale-Nieuwpoort, het ander deel tussen Plassendale en Brugge maakt nu eveneens deel uit van het kanaal Brugge-Oostende).

Vooraleer er sprake was van 'echte' sluizen, gebeurde het overzetten van schepen van de ene waterloop naar de andere via zogenaamde "overdrachten". 

Dit waren hellende vlakken ingesmeerd met vet of klei, waarop middels een windas de schepen (of hun inhoud) van de ene waterweg naar de andere werden versleept.

 

 

Het gehucht Plassendale is eigenlijk pas ontstaan nadat men zich - om veiligheidsredenen - begon te vestigen in de buurt van het Fort van Plassendale.

Dit fort werd door de Spanjaarden opgericht eind 16e eeuw, en incorporeerde de bestaande overdracht.

Het fort diende niet om - zoals men zou denken - het latere Beleg van Oostende te helpen ondersteunen, maar eerder om het Vlaamse platteland te beschermen tegen de brandschattende raids van de Geuzen die uitvallen deden vanuit hun thuisbasis Oostende.

 

 

 

 

 

 

In de 17e eeuw werd de overdracht verbouwd tot een 'klassieke' sluis met sluisdeuren.

Deze sluis werd in de loop der jaren nog van plaats verlegd en uiteindelijk verbreed tot het huidige sluizencomplex.

overdracht.jpg
fort Plasschendaele.png
bottom of page